Kontakt

Ing. Zuzana Kováčová
 
01701 Považská Bystrica
 
Tel: 0948 031 052
 
E-mail:

Novinky

20.3.2011
- Pozrite si všetko čo potrebujete vedieť keď nastane pracovný úraz.

24.2.2011
- Pridaná sekcia FAQ/Často kladené otázky, kde Vám odpovieme na Vaše najčastejšie dotazy.

1.12.2010
- Spustili sme náš nový web www.bozp-tech.sk

FAQ / Často kladené otázky

1. Kedy zamestnávateľ musí mať bezpečnostného technika?

 Bezpečnostného technika musí mať zamestnávateľ , ktorý pôsobí v odvetví výrobnej alebo nevýrobnej sféry ak zamestnáva zamestnancov.

 

2. Aký je rozdiel medzi bezpečnostným technikom a autorizovaným bezpečnostným technikom?

Bezpečnostný technik môže vykonávať bepečnostno-technickú službu v odvetví, ktoré nie je zaradené  v prílohe č. 1, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  V  prípade závažného pracovného úrazu musí zamestnávateľ prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika.

 

3. Čo musí zamestnávateľ zohľadniť pri určovaní bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika?

 Pri určovaní jedného alebo viacerých bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov musí zamestnávateľ zohľadniť veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky rôznorodosť a náročnosť pracovných procesov, ako aj rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík. Počet bezpečnostných technikov musí zaručovať efektívne a účinné organizovanie a vykonávanie odborných úloh súvisiacich so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík a ochranou pred nimi.

 

4. Koľko osôb môže zastupovať jeden bezpečnostný technik a jeden autorizovaný bezpečnostný technik?

Jeden bezpečnostný technik musí pripadať najviac na 600 zamestnancov, a ak zamestnávateľ vykonáva činnosti podľa v prílohe č. 1, zákona č. 124/2006 Z.z. jeden autorizovaný bezpečnostný technik musí pripadať najviac na 400 zamestnancov.