Kontakt

Ing. Zuzana Kováčová
 
01701 Považská Bystrica
 
Tel: 0948 031 052
 
E-mail:

Novinky

20.3.2011
- Pozrite si všetko čo potrebujete vedieť keď nastane pracovný úraz.

24.2.2011
- Pridaná sekcia FAQ/Často kladené otázky, kde Vám odpovieme na Vaše najčastejšie dotazy.

1.12.2010
- Spustili sme náš nový web www.bozp-tech.sk

Základné fakty o BOZP

Čo znamená skratka BOZP? Ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Spomína sa už v Zákonníku práce, že starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov má byť neoddeliteľnou súčasťou plnenia pracovných úloh.

Z praxe vieme, že bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov sa často odsúva niekam nabok. No je potrebné si uvedomiť, že len zdravý a spokojný zamestnanec može dobre plniť pracovné úlohy. Zamestnávateľ si častokrát uvedomí potrebu bezpečnostno-technickej služby, až vtedy, keď niektorý zo zamestnancov utrpí pracovný úraz, alebo zamestnávateľa navštívi inšpektorát práce.

No často zabúdame na to, že zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť zamestnávateľovi mať bezpečnostno-technickú službu.